Motto

Wpisy archiwalne

Statystyka wejść

Odwiedzin dzisiaj: 92

Janusz

boże narodzenie 2016

img259

Napisali o NAs

 

https://ekai.pl/diecezje/przemyska/x106083/przemysl-lazaryci-uczcili-swojego-patrona/

Lazaryci w dzień święta patronalnego

Order św. Grzegorza Wielkiego

Wielki Przeorat Polski Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy składa serdeczne gratulacje 50-temu Wielkiemu Mistrzowi Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy, J.E. Janowi hrabiemu Dobrzeńskiemu z Dobrzenicz, który został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego.

Odznaczenie wręczył J.Em. Kardynał Dominik Duka, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Czech, Kapelan Generalny Zakonu św. Łazarza

Czytaj więcej

Konferencja naukowa

„Gdy rodzina bardzo pragnie dziecka… Czy naprotechnologia może być nadzieją?”

W dniu 7 listopada została zorganizowana konferencja naukowa. Organizatorami tej konferencji byli: Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,  Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Przemyślu oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu.

Prelegentami byli: dr Maciej Barczentewicz z Lublina, dr hab. Jakub Pawlikowski z Lublina, dr Daria Mikuła-Wesołowska z Bielska-Białej i ks. dr Tomasz Picur z Przemyśla. Wykłady poruszały temat konferencji z punktu widzenia biologii, etyki i teologii

Czytaj więcej

Gdy Rodzina Bardzo Pragnie Dziecka

W dniu 7 listopada 2016 r. za przyczyną Kapelana Komandorii Polskiej Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy, ks. dr Józefa BARA i Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala im. św. O. PIO w Przemyślu, Pana Piotra CIOMPA  zostanie zorganizowana Konferencja Naukowa pt. „GDY RODZINA BARDZO PRAGNIE DZIECKA… Czy naprotechnologia może być nadzieją?”

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane następujące tematy:

  • dr Maciej Barczentewicz, Lublin – Problem obniżonej płodności małżeńskiej -diagnostyka i leczenie w oparciu o metody naprawczej medycyny prokreacji,
  • dr hab. Jakub Pawlikowski, Lublin – Problemy etyczne w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności,
  • dr Daria Mikuła-Wesołowska, MD NFPMC CFCE CFCP, Bielsko-Biała – Wprowadzenie w tematykę naprotechnologii. Model Creighton jako narzędzie diagnostyczne w NaProTECHNOLOGY,
  • ks. dr Tomasz Picur, Przemyśl – Naprotechnologia jako ocalenie naturalnego porzadku płodności
  • Świadectwa

Czytaj więcej

Centrum Hospicyjno – Opiekuńcze w Przemyślu

Zarząd Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie utworzył CENTRUM HOSPICYJNO – OPIEKUŃCZE im. Świętego Łazarza z Jerozolimy „BETANIA”.

Centrum będzie zlokalizowane w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85
po dokonaniu stosownej przebudowy.

 

Wsparcie dla tego dzieła prosimy kierować na konto w PKO BP o/Przemyśl

85 1020 4274 0000 1502 0068 4845 

Czytaj więcej

Lazaryci rodzinnie u św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

W dniu 17 września br. Lazaryci pielgrzymowali do Strachociny aby pokłonić się Świętemu Andrzejowi Boboli, prezbiterowi i męczennikowi, patronowi Polski

Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. Nauki humanistyczne wstępne i średnie wraz z retoryką Andrzej pobierał w jednej ze szkół jezuickich, prawdopodobnie w Wilnie, w latach 1606-1611. Tu zdobył sztukę wymowy i doskonałą znajomość języka greckiego, co ułatwiło mu w przyszłości rozczytywanie się w greckich ojcach Kościoła i dyskusje z teologami prawosławnymi.

Czytaj więcej

Dziś wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel

16  lipca wspominamy MATKĘ  BOŻĄ  Z GÓRY KARMEL –MATKĘ  BOŻĄ  SZKAPLERZNĄ.

Dla Naszego Zakonu jest to dzień szczególny ponieważ MATKA BOŻA Z GÓRY KARMEL  JEST NASZĄ PATRONKĄ. SZKAPLERZ –DAR  MATKI  BOŻEJ
Zatroskany o los zakonu karmelitów któremu groził upadek  św. Szymon Stock prosił Matkę  Bożą
o ratunek dla ginącego zakonu.16 lipca 1251r jego  modlitwy zostały wysłuchane  Matka Boża objawiła się mu  wyręczając  cudowny dar  szkaplerza. ’’Święty  Szymon Stock dobrze pojął istotę orędzia szkaplerznego ,którego celem jest pomoc wiernym w osiągnięciu życia wiecznego i ocalenie od ognia piekielnego przez włączenie ich w duchową rodzinę zakonu karmelitańskiego ,którego Najświętsza Maria Panna  jest  Królową .”
Z noszeniem szkaplerza związanych jest bardzo wiele łask spośród których  najsłynniejszy jest tzw. „przywilej sobotni’’
Najświętsza  Maryja Panna złożyła św. Szymonowi  Stockowi wspaniałą obietnicę w której  zobowiązała się do otworzenia  bramy nieba każdemu człowiekowi  który umrze odziany  w jej  szatę-szkaplerz. Ta wspaniała obietnica jest skarbem który nie da się porównać z żadnym innym gdyż niebo jest „celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń  człowieka  ,stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia ‘’O tym jak ważna to obietnica jak wspaniały to dar świadczą słowa Pana Jezusa „Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka  zyskać świat cały ,a swoją duszę utracić?”(Mk8.36)
Pan Jezus dał nam Maryję za Matkę Ona prowadzi nas do Boga Ona z Matczyną  Miłością  i czułością troszczy się o nas. Chciejmy zatem przyjąć jej szatę- schrońmy się pod jej matczynym płaszczem. Pamiętajmy jednak że szkaplerz to nie amulet .Nosząc szkaplerz jesteśmy  zobowiązani do” dbania o wewnętrzne dyspozycje duszy (stan łaski uświęcającej ,cnoty itp.)” By dobrze zrozumieć dar szkaplerza  warto zapoznać się z duchowością karmelu.
Tekst powstał na podstawie i z wykorzystaniem  treści  zamieszczonych  w książce  Mnich Benedyktyński Szkaplerz Najświętsze Maryi Panny – Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2014.

Opracował Pan Andrzej Oleksiak

Relikwie św. Jana Pawła II w Krośnie

W dniu 6 maja br. nastąpiło przekazanie przez J.E. abp. Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolitę Lwowskiego, relikwii św. Jana Pawła II, do Hospicjum w Krośnie. W uroczystości przekazania uczestniczyli również przedstawiciele Komandorii Polskiej Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy. Po uroczystości doszło do spotkania abp. Mokrzyckiego z Lazarystami, podczas którego poinformowano o naszej działalności, oraz uzgodniono spotkanie we Lwowie.

Czytaj więcej

Pola Nadziei w Obiektywie

DSC02035DSC02186DSC02044DSC02083

Czytaj więcej