Motto

Wpisy archiwalne

Statystyka wejść

Odwiedzin dzisiaj: 92

Opole

Z wizytą u „Samarytanina” w Opolu

W dniu 10 marca 2017 r. nasz brat w Zakonie chev. Jerzy Korwin Małaczyński KLJ-J Marszałek Wielkiego Przeoratu Polski OSLJ, odwiedził Ośrodek Medyczny „Samarytanin” NZOZ Cezary Juda w Opolu. Jak czytamy na stronie internetowej tej placówki medycznej „Najważniejszą sferą działalności Ośrodka Medycznego SAMARYTANIN jest od samego początku opieka na pacjentami onkologicznymi oraz osobami starszymi w ramach Oddziału Medycyny Paliatywnej, a także pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta”. Czytaj więcej

Wsparcie dla Hospicjum „Betania” w Opolu

Realizując jeden z podstawowych celów naszego Zakonu, tj. niesienie pomocy chorym i potrzebującym, nasz brat chev. Jerzy Korwin Małaczyński KLJ-J, odwiedził w dniu 9 czerwca br. Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” w Opolu, gdzie został przyjęty przez Panią Ewę Pudełko. Opieka hospicyjna nad chorymi w „Betanii” wymaga dużych nakładów finansowych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, chev. Jerzy Korwin Małaczyński KLJ-J, na ręce pani Ewy przekazał środki higieny osobistej oraz pozyskane (w dużej ilości) od sponsora worki stomijne wraz z oprzyrządowaniem. Czytaj więcej

Braterska Pomoc bezdomnym w Strzelcach Opolskich

W piątek 3 czerwca, nasz brat chev. Jerzy Korwin Małaczyński KLJ-J odwiedził Biuro Streetworkingu w Strzelcach Opolskich, popularnie zwane „Przytuliskiem”. Jako to już bywało w przeszłości, tak i teraz dostarczył tam potrzebne bezdomnym rzeczy, w tym m.in. obuwie letnie, bieliznę, koszule, a także środki piorące i do higieny osobistej. Produkty te zostały przekazane na ręce szefa streetworkerów pana Antoniego Terchy. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie udzielania pomocy osobom opuszczonym, samotnym i bezdomnym. Czytaj więcej

V Diecezjalne Święto Rodziny w Jemielnicy, w Diecezji Opolskiej

Już po raz piąty, w dniu 1 maja, Diecezja Opolska obchodziła Święto Rodziny, ustanowione przez Biskupa Ordynariusza Andrzeja Czaję. Ten radosny dzień, wszystkich opolskich (i nie tylko) rodzin, połączony był z dorocznym Jarmarkiem Cysterskim. Jemielnica w powiecie Strzelce Opolskie leży na Szlaku Cysterskim. W przeszłości zakon Cystersów posiadał klasztor i rozległe dobra w tej miejscowości. Na Ziemię Strzelecką przyniósł on m.in. wysoką jak na ówczesne czasy kulturę agrarną, czy też sztukę hodowli ryb. Czytaj więcej

Spotkanie z Ordynariuszem Opolskim bp. Andrzejem Czają

W poniedziałek, 18 kwietnia, odbyło się spotkanie z Biskupem Opolskim Andrzejem Czają, na którym członkowie Komandorii Polskiej Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy – Piotr Sobolewski KLJ-J, Jerzy Korwin Małaczyński KLJ-J, Andrzej Mamys BLJ i Henryk Sobolewski EsqLJ złożyli na ręce Księdza Biskupa podziękowania za gościnne przyjęcie podczas Rekolekcji Wielkopostnych, które odbyły się w dniach 4-6 marca 2016 roku w Klasztorze oo. Franciszkanów na Górze św. Anny. Ksiądz Biskup Andrzej Czaja zapewnił Lazarytów o swojej przychylności i obiecał wspierać działania Zakonu w Polsce. Za otrzymane dowody życzliwości i wsparcia składamy Pasterzowi Diecezji Opolskiej z serca płynące podziękowania i rycerskim zawołaniem „Atavis et Armis” zapewniamy o pamięci. Czytaj więcej

Światowy Dzień Chorego w Warmątowicach

W Światowym Dniu Chorego, ustanowionym przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1992 r., i obchodzonym 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, chev. Jerzy Korwin Małaczyński KLJ-J odwiedził Schronisko Stajenka w Warmątowicach, prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich. Stowarzyszenie opiekuje się ludźmi bezdomnymi, opuszczonymi i chorymi. Ich opiekunem duchowym jest ks. Józef Krawiec. Jako wiceprzewodniczący Stowarzyszenia dba on także o ich codzienne potrzeby. Czytaj więcej

Spotkanie z ks. bp. prof. Andrzejem Czają ordynariuszem opolskim

W poniedziałek, 18 stycznia 2016 roku, ks. bp prof. Andrzej Czaja przyjął na spotkaniu, reprezentującego Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy, chev. Jerzego Korwin Małaczyńskiego KLJ-J, który przekazał Ordynariuszowi Opolskiemu z serca płynące życzenia wielu Bożych Łask i wszelkiej pomyślności w 2016 r., skierowane od wszystkich członków Komandorii Polskiej. Ksiądz Biskup wysłuchał relacji o naszych działaniach, które podjęliśmy w 2015 r. na rzecz chorych i potrzebujących, głodnych i ubogich oraz dzieci i młodzieży. Swoim słowem umacniał nas w tym dziele.  Czytaj więcej

Święto Rodziny w Diecezji Opolskiej

1 maja 2015 roku w Diecezji Opolskiej, odbyły się obchody 4 Diecezjalnego Święta Rodziny. Uroczystości połączone zostały z kolejnym Jarmarkiem Cysterskim w Jemielnicy, w powiecie Strzelce Opolskie. Uczestniczyły w nich setki osób, wśród których byli także najwyżsi przedstawiciele władz samorządowych województwa, powiatu i gminy. Mszy św. przewodniczył bp Andrzej Czaja Ordynariusz Opolski. Wraz z nim Mszę św. celebrowali Biskupi Pomocniczy – Paweł Stobrawa i Rudolf Pierskała, w asyście wielu kapłanów i duchownych z Diecezji Opolskiej. Ksiądz Biskup Andrzej Czaja w swojej homilii odniósł się do znaczenia rodziny w kościele jako niepodzielnego związku niewiasty i mężczyzny, tak jak niepodzielny jest Bóg Trójjedyny. Słowa św. Pawła Apostoła „ Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości” powinny być  drogą ku zbawieniu. Należy jednak pamiętać, iż „nie miłość jest Bogiem, ale to Bóg jest miłością”. Słowa te doskonale wpisują się także w symbolikę naszego Zakonu. Podczas Mszy św., do działającego przy jemielnickiej parafii Bractwa św. Józefa przyjęto ponad  50 mężczyzn z kilkudziesięciu opolskich parafii. Komandorię Polską Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy w uroczystościach reprezentował chev. Jerzy Korwin Małaczyński KLJ-J.

P1150085 P1150090

Czytaj więcej