Motto

Wpisy archiwalne

Statystyka wejść

Odwiedzin dzisiaj: 92

Hospicjum

Napisali o NAs

 

https://ekai.pl/diecezje/przemyska/x106083/przemysl-lazaryci-uczcili-swojego-patrona/

Lazaryci w dzień święta patronalnego

Konferencja naukowa

„Gdy rodzina bardzo pragnie dziecka… Czy naprotechnologia może być nadzieją?”

W dniu 7 listopada została zorganizowana konferencja naukowa. Organizatorami tej konferencji byli: Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,  Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Przemyślu oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu.

Prelegentami byli: dr Maciej Barczentewicz z Lublina, dr hab. Jakub Pawlikowski z Lublina, dr Daria Mikuła-Wesołowska z Bielska-Białej i ks. dr Tomasz Picur z Przemyśla. Wykłady poruszały temat konferencji z punktu widzenia biologii, etyki i teologii

Czytaj więcej

Centrum Hospicyjno – Opiekuńcze w Przemyślu

Zarząd Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie utworzył CENTRUM HOSPICYJNO – OPIEKUŃCZE im. Świętego Łazarza z Jerozolimy „BETANIA”.

Centrum będzie zlokalizowane w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85
po dokonaniu stosownej przebudowy.

 

Wsparcie dla tego dzieła prosimy kierować na konto w PKO BP o/Przemyśl

85 1020 4274 0000 1502 0068 4845 

Czytaj więcej

Dziś wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel

16  lipca wspominamy MATKĘ  BOŻĄ  Z GÓRY KARMEL –MATKĘ  BOŻĄ  SZKAPLERZNĄ.

Dla Naszego Zakonu jest to dzień szczególny ponieważ MATKA BOŻA Z GÓRY KARMEL  JEST NASZĄ PATRONKĄ. SZKAPLERZ –DAR  MATKI  BOŻEJ
Zatroskany o los zakonu karmelitów któremu groził upadek  św. Szymon Stock prosił Matkę  Bożą
o ratunek dla ginącego zakonu.16 lipca 1251r jego  modlitwy zostały wysłuchane  Matka Boża objawiła się mu  wyręczając  cudowny dar  szkaplerza. ’’Święty  Szymon Stock dobrze pojął istotę orędzia szkaplerznego ,którego celem jest pomoc wiernym w osiągnięciu życia wiecznego i ocalenie od ognia piekielnego przez włączenie ich w duchową rodzinę zakonu karmelitańskiego ,którego Najświętsza Maria Panna  jest  Królową .”
Z noszeniem szkaplerza związanych jest bardzo wiele łask spośród których  najsłynniejszy jest tzw. „przywilej sobotni’’
Najświętsza  Maryja Panna złożyła św. Szymonowi  Stockowi wspaniałą obietnicę w której  zobowiązała się do otworzenia  bramy nieba każdemu człowiekowi  który umrze odziany  w jej  szatę-szkaplerz. Ta wspaniała obietnica jest skarbem który nie da się porównać z żadnym innym gdyż niebo jest „celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń  człowieka  ,stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia ‘’O tym jak ważna to obietnica jak wspaniały to dar świadczą słowa Pana Jezusa „Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka  zyskać świat cały ,a swoją duszę utracić?”(Mk8.36)
Pan Jezus dał nam Maryję za Matkę Ona prowadzi nas do Boga Ona z Matczyną  Miłością  i czułością troszczy się o nas. Chciejmy zatem przyjąć jej szatę- schrońmy się pod jej matczynym płaszczem. Pamiętajmy jednak że szkaplerz to nie amulet .Nosząc szkaplerz jesteśmy  zobowiązani do” dbania o wewnętrzne dyspozycje duszy (stan łaski uświęcającej ,cnoty itp.)” By dobrze zrozumieć dar szkaplerza  warto zapoznać się z duchowością karmelu.
Tekst powstał na podstawie i z wykorzystaniem  treści  zamieszczonych  w książce  Mnich Benedyktyński Szkaplerz Najświętsze Maryi Panny – Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2014.

Opracował Pan Andrzej Oleksiak

Relikwie św. Jana Pawła II w Krośnie

W dniu 6 maja br. nastąpiło przekazanie przez J.E. abp. Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolitę Lwowskiego, relikwii św. Jana Pawła II, do Hospicjum w Krośnie. W uroczystości przekazania uczestniczyli również przedstawiciele Komandorii Polskiej Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy. Po uroczystości doszło do spotkania abp. Mokrzyckiego z Lazarystami, podczas którego poinformowano o naszej działalności, oraz uzgodniono spotkanie we Lwowie.

Czytaj więcej

Pola Nadziei w Obiektywie

DSC02035DSC02186DSC02044DSC02083

Czytaj więcej

Przemyskie Pola Nadziei

img828

 

http://przemysl.pl/43548/przemyskie-pola-nadziei.html

http://www.teraz.zsu-hig.edu.pl/index.php/176-przemyskie-pola-nadziei

http://rzeszow.tvp.pl/24938780/przemyskie-pola-nadziei-i-zbiorka-pieniedzy-na-budowe-hospicjum

https://www.zycie.pl/informacje/artykul/7769,przemysl-zakwitl-polami-nadziei-wideo

Święta Wielkanocne

Żyje świata Odkupiciel,

rozjaśniona wieków noc!

Alleluja
Wielkanoc

Z okazji radosnego święta,

przypominającego o najważniejszym wydarzeniu w dziejach zbawienia, składamy serdeczne życzenia,

 

by słowa sekwencji „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja” stawały się umocnieniem codziennej rzeczywistości chrześcijańskiej posługi bliźnim,

 

a na wskroś ludzka postawa Piotra i Jana z owego niedzielnego poranka pozwalała zawsze odnaleźć w sobie moc Jezusową, wybrać się do pustego grobu, pochylić się nad nim, zobaczyć, ujrzeć, doznać przemiany, uwierzyć i głosić potęgę tak bardzo dobrego Odkupiciela człowieka.

 

 

 

 

 

 

Baliw Komandorii                                                                          Komandor

 Krzysztof Polasik –Lipiński KLJ-J                                               Jan Szmyd KLJ

 

Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego AD MMXVI

Wielkopostne rekolekcje w sanktuarium św. Anny

 

Rycerze i postulanci zakonu od piątku do niedzieli 4–6 marca 2016 r. przeżywali rekolekcje wielkopostne, zorganizowane tym razem przez delegaturę kujawsko-pomorską w Międzynarodowym Sanktuarium Świętej Anny – Matki Najświętszej Maryi Panny w Górze Świętej Anny na terenie diecezji opolskiej.

Ostatni etap Męki Chrystusa rozważali w piątkowym nabożeństwie Drogi Krzyżowej, celebrowanym wraz z miejscowymi parafianami w XVII-wiecznej bazylice mniejszej. Uczestniczyli także w wieczornej Ofierze Eucharystycznej, sprawowanej w kaplicy domowej konwentu. Wysłuchali również dwóch sobotnich nauk, poprzedzonych uczestnictwem w koncelebrowanej mszy św. w świątyni. Pierwszą konferencję poprowadził kapelan polskiej komandorii zakonu – ks. prał. dr Józef Bar, SChLJ, oficjał Sądu Metropolitalnego w Przemyślu. Oparł swój wykład o ośmiu błogosławieństwach Chrystusa o duchowość Biedaczyny z Asyżu. Drugie rozważanie kontynuowało to zagadnienie, gdyż zostało poświęcone odpowiedzi na pytanie, czy św. Franciszek może być wzorem do naśladowania dla lazarytów. Tematykę tę ukazał rekolektantom gwardian miejscowego domu zakonnego – o. dr Błażej Bernard Kurowski OFM, profesor Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów Prowincji Świętej Jadwigi we Wrocławiu, a zarazem członek Rady Kapłańskiej diecezji opolskiej. Członkowie i sympatycy zakonu zakończyli doroczny czas wielkopostnego skupienia udziałem w niedzielnej mszy św., w trakcie której Słowo Boże o miłosiernym ojcu wygłosił o. Faustyn Zatoka OFM – wikariusz domu zakonnego przy sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie.

Czytaj więcej

11 luty

11 lutego przypada Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, tego też dnia obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO, który jest tak szczególnie bliski sercom wszystkich Lazarytów; jak w ciągu 900-letniej historii Naszego Zakonu tak i dziś pozostajemy w służbie chorych, biednych i osamotnionych. Tegoroczny dzień chorego nabiera szczególnego znaczenia, gdyż przypada w ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Świętego Miłosierdzia, który rozpoczął się 8. grudnia 2015 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Rok ten Papież Franciszek zainaugurował Mszą Świętą i symbolicznym otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice Watykańskiej. Jak bardzo ważny to czas, dowiadujemy się z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny „W czasie modlitwy usłyszałam te słowa wewnętrznie: te dwa promienie oznaczają Krew i Wodę – blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze – czerwony promień oznacza Krew, która jest życiem duszy. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności Miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające Serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu.
Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca Mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. (Dz 299)

Czytaj więcej