Wspomnienie NMP z Góry Karmel

W 1607 roku doszło do bardzo ważnego wydarzenia w dziejach Zakonu św.  Łazarza. Na zasadzie unii personalnej połączono Zakon  św.  Łazarza z Królewskim  Zakonem Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel który tak jak Bracia  Najświętszej  Maryi  Panny z Góry Karmel  -Karmelici obrał  sobie Maryję za patronkę.

1607-szkaplerz_20

NAJŚWIĘTSZA MARIA PANNA Z GÓRY KARMEL
DUCHOWOŚĆ  KARMELU

Na przełomie XII i XIII wieku w Palestynie powstała wspólnota pustelników którzy chcąc wyrazić swój szczególny związek z Matką Bożą nazwali się Braćmi  Najświętszej  Maryi  Panny z Góry Karmel. Do tej wspólnoty dołączył wraz z 10 towarzyszami  przybyły na te ziemie wraz z krzyżowcami Bertold z Kalabrii dając początek pierwszej wspólnocie Braci Karmelitów. Duchowym ojcem tej wspólnoty stał się prorok  Eliasz który modląc się na Górze Karmel wyprosił u Boga deszcz dla Izraela po trwającej trzy lata i sześć  miesięcy  suszy. Widocznym znakiem  końca tej suszy dla Proroka stała się powstająca nad morzem niewielka chmurka –to ona miała przynieść i przyniosła ożywczy deszcz dla spragnionej ziemi. To w tej chmurce od samego zarania dostrzegał Karmel symbol Niewiasty-Matki Bożej która sama będąc czysta i nieskalana przynosi ludziom dar prawdziwego życia –Syna Bożego.
Istnienie klasztorów łacińskich w Ziemi Świętej w czasach wypraw krzyżowych uzależnione było od istnienia Królestwa Jerozolimskiego dlatego gdy po zdobyciu Jerozolimy wojska saraceńskie ruszyły na północ w stronę Karmelu bracia musieli emigrować do Europy. W nowej rzeczywistości średniowiecznej Europy mało znany zakon z Ziemi Świętej  stanął  przed realną groźbą  zamarcia. Wtedy to świątobliwy generał zakonu Szymon Stock zawierza zakon Matce Bożej. Tradycja karmelitańska podaje że św. Szymon Stock modlił się o pomoc do Matki Zbawiciela słowami antyfony Flos Carmeli -Kwiecie Karmelu. Matka Boża w odpowiedzi  ukazała się mu w nocy  z 15 na 16lipca 1251r w otoczeniu aniołów wskazując na jego Szkaplerz uczyniła go znakiem  swej Matczynej Opieki . Maryja uczyniła to słowami „  To będzie przywilejem dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego.”
Umierając na Krzyżu Pan Jezus dał nam Maryję za Matkę. Przyjęcie Szkaplerza jest aktem świadomego „wzięcia Maryi do siebie”-świadomego bycia jej dzieckiem przyjęcia jej Matczynej Miłości  i otwarcia się na wszystkie łaski jakich  za Jej pośrednictwem Bóg nam udziela. Przyjęcie Szkaplerza nie jest jedynie powierzeniem się opiece Maryi lecz również wyrażeniem woli naśladowania Jej w życiu ,w naszych codziennych wyborach  w wrażliwości na potrzeby naszych sióstr i braci. Tak jak Maria sama będąc w błogosławionym stanie idzie do  ciężarnej  Elżbiety by jej pomóc  lub wtedy gdy w Kanie Galilejskiej nowożeńcom zabrakło wina widząc  ich zakłopotanie prosi  Swego Syna o cud dla miłości.  Szkaplerz oznacza naszą chęć upodobnienia się do Maryi do jej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Odziani w Szkaplerz stanowimy jakoby jej oczy ręce i nogi dzięki którym może ona dotrzeć z Matczyną czułością do biednych potrzebujących chorych leżących w szpitalach i hospicjach.
Jan Paweł II o Szkaplerzu

„Dzisiaj przypada święto Matki Bożej Szkaplerznej  .Święto  to  jawi się szczególnie aktualnie.[…] Ileż to istnieje wezwań i tytułów Matki  Najświętszej. A wokół każdego z nich skupia się cała tradycja , duchowość , liturgia, moglibyśmy powiedzieć  wprost –cała określona kultura , określony sposób przeżywania  chrześcijaństwa .Bardzo liczne są aspekty ,pod którymi możemy oddawać cześć  Maryi. A czy wy […]obraliście już sobie jakąś konkretną formę nabożeństwa maryjnego? Szukacie jej, jeszcze nie macie ,i potem , gdy ją odkryjecie ,pozostajecie jej wierni  „  („L’Osservatore Romano”14 VII 1988,s4).

„W duchowości Szkaplerznej istnieje bardzo mocny i głęboko  zakorzeniony pierwiastek chrystocentryczno-maryjny : iść za Chrystusem ,naśladując Maryję ![…]Duchowość  ta ma swój widzialny znak w Szkaplerzu ,który ja noszę od dawna .[…]Pozostałem Szkaplerzowi wierny i jest on moją siłą .[…]Dzień święta Matki Bożej Szkaplerznej  jest mi bardzo drogi” („L’Osservatore Romano”25 IX 1983,s2)

”Szkaplerz  jest przewodnikiem czułej i synowskiej pobożności  maryjnej .Poprzez Szkaplerz czciciele Maryi […]wrażają pragnienie kształtowania swojego życia w oparciu o Jej przykład jako Matki  ,Opiekunki ,Siostry, Przeczystej Dziewicy  ,przyjmując z czystym sercem Słowo Boże i oddając się służbie braciom  .[…]Niech wam zatem towarzyszy Matka Boża Szkaplerzna ![…]Niech was Ona prowadzi jak gwiazda, która nigdy nie znika z horyzontu. I niech was Ona zawiedzie w końcu do Boga ,ostatecznego portu , ostatniej Przystani nas wszystkich” („ L’Osservatore Romano”25VII1988,s1)

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel 16 lipiec
Tekst powstał na podstawie i z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych na stronie Szkaplerz – Rodzina Szkaplerzna oraz  „ L’Osservatore Romano”zamieszczonych w „NOWENNA do MATKI  BOŻEJ  SZKAPLERZNEJ”Kraków 2010 Wydawnictwo Karmelitów Bosych

 

Dziękuję P. Andrzejowi z Warszawy za przygotowanie i przesłanie materiału.