Święta Wielkanocne

Żyje świata Odkupiciel,

rozjaśniona wieków noc!

Alleluja
Wielkanoc

Z okazji radosnego święta,

przypominającego o najważniejszym wydarzeniu w dziejach zbawienia, składamy serdeczne życzenia,

 

by słowa sekwencji „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja” stawały się umocnieniem codziennej rzeczywistości chrześcijańskiej posługi bliźnim,

 

a na wskroś ludzka postawa Piotra i Jana z owego niedzielnego poranka pozwalała zawsze odnaleźć w sobie moc Jezusową, wybrać się do pustego grobu, pochylić się nad nim, zobaczyć, ujrzeć, doznać przemiany, uwierzyć i głosić potęgę tak bardzo dobrego Odkupiciela człowieka.

 

 

 

 

 

 

Baliw Komandorii                                                                          Komandor

 Krzysztof Polasik –Lipiński KLJ-J                                               Jan Szmyd KLJ

 

Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego AD MMXVI