Motto
Wpisy archiwalne
Statystyka wejść
Odwiedzin dzisiaj: 92

Święto Patrona Zakonu św. Łazarza w Bydgoszczy

W sobotę, 17 grudnia, w Sanktuarium Nowych Męczenników w Bydgoszczy, kawalerowie i damy Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy oraz członkowie Stowarzyszenia, obchodzili święto swojego Patrona, św. Łazarza. Uroczystej Liturgii przewodniczył ordynariusz bydgoski ks. bp Jan Tyrawa, w koncelebrze księdza prałata Józefa Kubalewskiego SChLJ, księdza Marcina Kwiatkowskiego ChLJ, księdza prałata Mirosława Kiedzika, księdza Macieja Chmielewskiego i księdza Diakona. W homilii Pasterz Diecezji nawiązał do początków zakonu i jego historii, podkreślił również potrzebę istnienia tego typu organizacji w czasach dzisiejszych, pomimo zmian w kierunkach ich działania. W trakcie Mszy św. bp. Jan Tyrawa, przekazał na ręce Baliwa Wielkiego Przeoratu Polski Krzysztofa Polasik-Lipińskiego KCLJ-J dokument ze Stolicy Apostolskiej, mówiący o uhonorowaniu jego osoby Orderem św. Grzegorza Wielkiego. Jest to jeden z pięciu rycerskich orderów papieskich i najwyższe odznaczenie nadawanym osobom świeckim. Przed błogosławieństwem, Baliw wręczył dekrety – powołania Komandorii Kujawsko-Pomorskiej, na Komandora Komandorii – Piotrowi Sobolewskiemu KLJ-J, na Wikariusza Komandorii – ks. Prałatowi Józefowi Kubalewskiemu SChLJ,  na Kanclerza Komandorii – Andrzejowi Mamysowi BLJ, oraz do Kapituły Przeoratu – na Marszałka Przeoratu – Jerzemu Korwin Małaczyńskiemu KLJ-J i na Kapitularza Przeoratu – Norbertowi Wójtowiczowi KLJ-J. Po uroczystym nabożeństwie, członkowie Zakonu i Stowarzyszenia, a także przyjaciele i zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu opłatkowym z Biskupem Bydgoskim.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????