Projekt powołania Hospicjum Perinatalnego w Bydgoszczy

Stowarzyszenie Katolickie Zakonu św. Łazarza, działające w Diecezji Bydgoskiej, podjęło się powołania Hospicjum Perinatalnego, które swoim zasięgiem ma objąć teren całego województwa kujawsko-pomorskiego. Potrzeba stworzenia takiego hospicjum, narodziła się po spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia ze środowiskiem medycznym naszego miasta. Okazało się, że nasze województwo jest białą plamą na mapie opieki perinatalnej w Polsce, a przypadków ciąż z wadami letalnymi jest całkiem sporo, nawet do 40 rocznie. To skłoniło nas do pójścia właśnie w tym kierunku.

Aby złożyć wyrazy szacunku wszystkim polskim mamom, zrealizowaliśmy projekt kalendarza pt. „Oblicza Macierzyństwa”. Za jego pośrednictwem pokazaliśmy te niesamowite relacje łączące Mamy z ich Pociechami. Raz jeszcze dziękujemy im za wielkie serce, cierpliwość i bezinteresowność. Kalendarz „Oblicza Macierzyństwa” jest pierwszym krokiem na drodze pozyskiwania środków na funkcjonowanie Hospicjum Perinatalnego.